L’Atenció Centrada en la Persona s’allunya de models de cures tradicionals on l’atenció ve determinada per necessitats associades a classificacions de malalties i graus de dependència.

Apostar per l’ACP és un recurs que ens diferencia d’altres centres. Portar-la a terme implica, canviar la visió cap als USUARIS, que parteix de el reconeixement de la seva singularitat i que fixa la seva mirada en les seves capacitats. Busquem que cada persona usuària pugui tenir control sobre la seva vida quotidiana i, en conseqüència, sentir-se més autònoma.

Les persones necessitem més relacions que les familiars, necessitem relacionar-nos amb els nostres congèneres per sentir-nos feliços i plens. En coherència a aquesta visió, l’ACP s’orienta a l’equip perquè puguin atendre les necessitats particulars de vida de cada usuari, a més de fomentar les relacions entre ells en la diferents àrees de convivència.

Avançar cap a l’ACP requereix lideratge i formació continuada i una important implicació per part dels professionals i la direcció de centre .És un esforç que val la pena, perquè oferim als usuaris un nou sentit a la seva vida.