Habitacions

 A Cugat Residencial les habitacions es poden personalitzar

Les habitacions, són aquell lloc on el resident pot gaudir del seu espai privat i de la seva intimitat. Permetem personalitzar-les, amb tot el que desitgin, per aconseguir que converteixin el seu espai en aquest racó seu, a casa seva.

L’ entrada és lliure, tant per als usuaris com per als seus familiars, i poden ser compartides amb una altra persona o individuals. Totes són exteriors, la majoria d’elles amb terrasses i vistes a la platja.

Tour 360º